Senzori

     Senzori su velika grupa uređaja sa mnogo podgrupa i razvrstani su u:

  • Foto ćelije, foto zavese, enkoderi
  • Radari, detektori vozila, čitači automobilskih tablica
  • Detekroti vremenskih prilika (vetar, sunce, kiša, vlažnost)
  • Detektori ambijenta (osvetljenje, temperatura)
  • Magnetni detektrori (za krajnje pozicije), magnetna petlja, čitači magnetnih kartica i tagova
  • Elektro-mehanički (za krajnje pozicije)
  • Detektori potrošnje...

     Svi oni služe za bezbedan i automatizovan rad automatskih uređaja i bez njih to ne bi bilo moguće. Dok jedni obezbeđuju sigurnost automatskih uređaj i od automatskih uređaja drugi služe za aktiviranje automatskih uređaja i za kontrolu pristupa a treći služe za signaliziranje od strane automatskog uređaja.

Foto-ćelije

Senzori

Foto-zavese
Radari
Senzori vremenskih prilika
Senzori ambijenta
Magnetne petlje
error: Content is protected !!