Radari

Radari

     Radari su signalni uređaji koji kada se ispuni uslov aktiviraju komandni izlaz i time signaliziraju centrali automatskog uređaja da pokrene proces.

error: Content is protected !!