Blink-lampe

Blink-lampe

    Blink-lampe pripadaju grupi signalnih uređaja. Služe da korisnicima i ljudima u blizini automatskog uređaja signaliziraju da je automatski uređaj u pokretu ili (ako se na centrali ukljući pred-blinkanje) da će uskoro biti u pokretu.

     Ovi uređaji su izuzetno korisni kod javnih prolaza ili u industrijskim objektima.

 

Nice blink-lampe
Blink lampa
error: Content is protected !!