Taster-ključevi

Taster-ključevi

    Taster-ključevi su deo personalizovane dodatne opreme koji služi za aktiviranje centrale. Njima se mogu pokrenuti vrata, kapija, roletna itd.

     U zavisnosti od ugrađenih mikro-prekidača u njima taster-ključevi se uglavnom konstruišu kao signalni uređaji (gde su mikro-prekidači deklarisani na malu amperažu) i napojni kojima direktno možete pokretati motor (mikro-prekidaći deklarisani na 15A).

CH
TOKEY
QBO

Prekidač-ključevi

    Prekidač-ključevi se koriste kada je potrebno da ključem autorizujete komandovanje nekim uređajem. To se postiže ubacivanjem ključa u uređaj, okretanjem u poziciju aktivno i tek tada možete komandovati automatizovanim uređajem. Za razliku od taster-ključa,  prekidač-ključ ostaje u poziciji u koju ste ga prebacili. Kada izvućete ključ taj uređaj više nije aktivan te pritisak na taster ne izaziva nikakvu radnju. 

error: Content is protected !!