Klizne kapije

     Klizne kapije - Motor se koristi za automatsko otvaranje / zatvaranje klizne kapije.  Motori za klizne kapije su u verzijama 24V, 230V i 400V, od  400 kg do 4500 kg i nude veliku mogućnost izbora, u zavisnosti od zahteva korisnika i terena.

     Motori za klizne kapije sa napajanjem na 24V dc namenjeni su velikom broju otvaranja. Takođe poseduju i  mogućnost baterijskog napajanja. Pošto su u pitanju niskonaponski motori za kapije, dovoljno je da kupite punjač i odgovarajući akumulator i možete da otvarate kapiju čak i kada nema struje.

     Motori koji nemaju funkciju usporavanja u trenutku pokretanja ili zaustavljanja motora izazivaju vibriracije jer se kapija zaustavlja naglo. Tako se veliko opterećenje prenosi na redukciju motora a samim tim i na motor, što za  posledicu ima manji radni vek motora.

     Veoma važan detalj za korisnika je sigurnost, razlog zbog koga su motori  za klizne kapije opremljeni enkoderom. Njegova funkcija je da javlja centrali brzinu klizne kapije u svakom trenutku. Kontrolna jedinica po prijemu signala prepreke aktivira potrebne mere da se izbegne bilo kakav incident u zoni kretanja kapije.

     Sve funkcije motora za  kliznu kapiju mogu se podešavati po potrebi, u skladu sa zahtevima korisnika ili terena. Centrala je direktno integrisana u zaštitno kućište  motora, lako je dostupna i opremljen svim potrebnim ulazima i izlazima za dodatnu opremu.  Sve podrazumevane opcije programa su na fabričkim vrednostima što omogućava trenutnu upotrebu, odmah nakon instalacije motora. Eventualno, mogu se dodatno podesiti u zavisnosti od zahteva terena ili korisnika.

Zahtev za ponudu možete popuniti ovde.

Road400

do 400kg   24V

Robo

do 500kg    230V
do 1000kg   230V

Robus

do 400kg   24V
do 600kg   24V
do 1000kg   24V

Run

do 1500kg   230V
do 1800kg   230V
do 2500kg   230V

Thor

do 1500kg   230V

Tub

do 3500kg   400V

MS.4

do 400kg   230V

Pony

do 350kg   24V

Bull

do 450kg     24V
do 500kg   230V
do 600kg     24V
do 800kg   230V

RI.6E

do 600kg   230V

Bull

do 1000kg   24V   230V
do 1500kg     230V
do 800kg     230V

Bull

do 2000kg   230V   400V

RI.20T

do 2000kg   230V   400V

Bison

do 2000kg   230V       
do 2500kg   230V  
do 3500kg   230V 400V
do 4500kg     400V

Deimos BT

do 400kg   24V
do 600kg   24V

Deimos

do 500kg   230V
do 700kg   230V
do 800kg   230V

Ares

do 1000kg   24V   230V
do 1500kg   24V   230V

Icaro

do 1000kg   230V
do 2000kg   230V

Urano

do 1200kg   230V  

SP4000

do 4000kg   230V   400V
Saznajte više o ovom motoru

SL Ace Fast

do 600kg   24V

K-SLACE 601

do 600kg  24V

SLi 324

do 300kg   24V

Icaro

do 1000kg   230V
do 2000kg   230V

Urano

do 1200kg   230V  

SP4000

do 4000kg   230V   400V
Saznajte više o ovom motoru

C720

do 400kg   24V

K-SLACE 601

do 600kg  24V

Ares

do 1000kg   24V   230V
do 1500kg   24V   230V

Icaro

do 1000kg   230V
do 2000kg   230V

Urano

do 1200kg   230V  

SP4000

do 4000kg   230V   400V

Sliding 1300

do 1300kg   230V

Sliding 2100

do 2100kg   230V
error: Content is protected !!