Alarmna centrala ili kontrolni panel je deo sistema na koji se povezuju svi ostali elementi. Ona prati stanja senzora i izvrsava unapred definisanu akciju. Elementi alarmnog sistema mogu biti sirene, magnetni ili mehanički senzori, senzori pokreta, senzori dima, senzori loma stakla i drugi moduli. Centrala a preko nje i ostali moduli se napajaju iz gradske mreže preko trafoa a kada nestane struje baterijom.

SP5500/K636 (10 zona)

1 particija, 2 PGM izlaza, LED šifrator K636, komunikator 5 ulaza za zone (10 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija. ...

SP6000/K636 (16 zona)

1 particija, 2 PGM izlaza, LED šifrator K636, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija. ...

SP65/K636 (18 zona)

1 particija, 3 PGM izlaza, LED šifrator K636 9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100/150 i PCS200/250, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200/250 sa modulom VDMP3, metalna kutija.

SP7000/K636 (32 zone)

1 particija, 4 PGM izlaza, LED šifrator K636, komunikator 16 ulaza za zone (32 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija. ...

SP4000/K636 (8 zona)

1 particija, 1 PGM izlaz, LED šifrator K636, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija.

EVO HD/PCB

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje EVOHD je poboljšana verzija EVO192, to je srce Insight sistema, sa podrškom za HD77 senzore, pruža brži i pouzdaniji dajler preko VOIP linije i snažnije napajanje od 3.5A, kada se koristi 75VA transformator, AUX se može opteretiti do 2A.

EVO192

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard u kompletu sa LCD šifratorom K641 i metalnom kutijom 11''x11''.

EVO192/PCB 0 recenzija(e)

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard bez šifratora i kutije.

PC1404

Alarmna centrala PC1404 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1404RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E). 4 zone na ploči, proširiva do 8 zona, podržava dupliranje zona. 1 particija. 2 PGM izlaza na ploči, proširiva do 14. Izlaz za sirenu. Podržava do 4 tastature sa dodatnom zonom. Bafer do 128 događaja. PSTN komunikator, do 4 telefonska broja. Podržava 2 i 4- žične detektore požara. Programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a.

PC1616E7H

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PK5501 i metalnom kutijom. 6 zona na ploči, proširiva do 16 žičanih i 32 bežične zone (uz odgovarajuće module). 2 particije. 2 PGM izlaza, proširivo do 14 izlaza. Izlaz za sirenu. Do 8 nadziranih tastatura. Bafer do 500 događaja. PSTN komunikator, 2 broja. Do 48 korisničkih šifri. Programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a.

PC1616EH

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i metalnom kutijom. 6 zona na ploči, proširiva do 16 žičanih i 32 bežične zone. 2 particije. 2 PGM izlaza, proširivo do 14 izlaza. Izlaz za sirenu. Do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi. Bafer do 500 događaja. PSTN komunikator, 2 broja. Do 48 korisničkih šifri. Programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a.

PC1832NKEH

Alarmna centrala Power serije u kompletu sa metalnom kutijom. 4 particije, 8 zona na ploči, proširiva do 32 žičane i 32 bežične zone, 2 PGM izlaza proširivo do 14 izlaza, izlaz za sirenu, do 8 nadziranih tastature sa zonom na tastaturi, bafer do 500 događaja, PSTN komunikator, do 72 korisničke šifre, programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a.

PC1864NKEH

Alarmna centrala PC1864 Power serije u kompletu sa metalnom kutijom. 8 zona na ploči, proširiva do 64 žičane i 32 bežične zone (uz odgovarajuće module). 8 particija. 2 PGM izlaza, proširivo do 14 izlaza. Izlaz za sirenu. Do 8 nadziranih tastatura sa zonom. Bafer do 500 događaja. PSTN komunikator, 2 broja. Do 95 korisničkih šifri. Programiranje putem DLS software-a pomoću PCLink-a.

PC585NKZW

Alarmna centrala PC585NKZW u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E). 4 zone na ploči, proširiva do 32 bežične zone (uz odgovarajući modul). 1 particija. 2 PGM izlaza. Izlaz za sirenu. Do 8 nadziranih tastatura sa zonom. Bafer do 128 događaja. PSTN komunikator, do 3 telefona. 32 korisničke šifre. Programiranje putem DLS software-a pomoću PC-Link-a.

SP4000

Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, LED šifrator K10, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija.

SP4000/PCB

Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

SP5500

Alarmna centrala 10 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, LED šifrator K10V, komunikator 5 ulaza za zone (10 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija.

SP5500/PCB

Alarmna centrala 10 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 5 ulaza za zone (10 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

SP6000

Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, LED šifrator K10V, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija.

SP6000

SP6000/PCB

Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

SP65

Alarmna centrala 18 zona, 2 particije, 3 PGM izlaza, LED šifrator K10V 9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100 i PCS200, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200 sa modulom VDMP3, metalna kutija.

SP65/PCB

Alarmna centrala 18 zona, 2 particije, 3 PGM izlaza 9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100 i PCS200, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200 sa modulom VDMP3, bez kutije i šifratora.

SP7000

Alarmna centrala 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, LED šifrator K10V, komunikator 16 ulaza za zone (32 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija.

SP7000/PCB

Alarmna centrala 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator 16 ulaza za zone (32 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.

error: Content is protected !!