Foto-ćelije

Foto-ćelije

     Foto-ćelije su sigurnosni uređaji i njihova je uloga da obezbede ljude i vozila od automatskih uređaja (segmentna vrata, kapije, rampe...). Postoji više vrsta foto-ćelija:

Relejne: Jedna je TX (predajna) i njoj je potrebno dovesti napajanje sa 2 provodnika iz centrale automatskog uređaja. Druga je RX (prijemna), pored napajanja potrebno je dovesti još 2 provodnika koja preko releja spajaju COM i FOTO ulaz (nenaponski ulaz) i time signaliziraju centrali automatskog uređaja kada je prekinut snop između TX i RX foto-ćelije tj. kada je detektovana prepreka.

Foto-ćelije sa katadiopterom: U jednom uređaju je i TX i RX foto-ćelija. TX šalje zrak i on se katadiopterom odbija do RX foto-ćelije koja centrali prosleđuje informaciju o prepreci. Ova vrsta foto-ćelija se postavlja kada nije moguće postaviti odvojenu TX foto-ćeliju ili ne postoje tehnički preuslovi za to. 

BUS: Kod ove vrste foto-ćelija povezivanje se vrši samo sa dva provodnika i paralelno odvodi sa TX na RX. Kroz provodnike se propušta i napajanje i signal. Kod razlićitih proizvođača moguće je povezati i druge uređaje na isti interfejs.

 

MOF
MOFB
Slim
Medium
Large
Foto-ćelije
PupilA
FTC.S
SC.P30
PupilB
error: Content is protected !!