Rampe i čuvari parking mesta

     Rampe se koriste za automatizaciju ulaza / izlaza gde je potreban veliki broj prolaza.

     Rampa je efikasan način za sprečavanje neovlašćenog ulaza vozila u ograđeni prostor neke firme, javne garaže ili zajednički parking stambenih objekata i slično. Veoma česta pojava na ulazima  kompanija sa velikom frekvencijom prolaza su rampe ali i čuvari parking mesta. Kapije nisu predviđene da se često koriste na ulazima u poslovne objekte, jer su to po običaju velike širine prolaza i potrebno je dosta vremena da se kapija otvori.

     Velika prednost rampe u odnosu na kliznu i krilnu kapiju je brzina otvaranja. Automatske rampe se podižu i spuštaju veoma brzo – za 3 ili 4 sekunde u zavisnosti od širine prolaza. U odnosu na kapiju kojoj je potrebno više od 20 sekundi osim hi-speed kapija gde je otvaranje duplo brže. Sa većom dužinom ruke, vreme podizanja i spuštanja mora da bude nešto duže, oko 4-6 sekundi. Što je ruka duža, inercija i operećenje kućišta i reduktora rampe su značajno veći.

     U stalnoj ponudi imamo 12 vrsta rampi sa dužinom ruke od 3 do 9m raznih proizvođača. Sve rampe su namenjene za intenzivnu profesionalnu upotrebu i imaju mogućnost upravljanja na više načina (daljinskim upravljačem, čitačem kartica, tasterom, induktivnom petljom, ili složenijim sistemom upravljanja parkinga, gde vam nudimo automatizovane sisteme naplate parkinga sa softverskim rešenjima, gde se beleže ulasci i izlasci vozila sa parkinga, tako da u svakom momentu imate uvid u brojno stanje vozila na parkingu, koliko vozila je ušlo ili izašlo sa parkinga u odrđenom vremenskom periodu, kao i štampanje izvoda sa vrednošću naplate.

 Pri izboru rampe za parking, potrebno je znati nekoliko važnih činjenica:

     Učestalost koriščenja. Broj korisnika direktno učestvuje na broj podizanja i spuštanja,  t.j. učestalost korišćenja. Rampe sa radnim naponom na 220V imaju učestalost korišćenja  oko 40% a one sa radnim naponom na 24V dc imaju učestalost korišćenja preko 90%. 

     Mogućnost rada u slučaju nestanka struje. Sve naše rampe imaju mogučnost ručne deblokade u slučaju nestanka električne energije i to personalizovanim ključem. Pored toga imaju mogućnost baterijskog napajanja, što omogučava da je koristite i kada nema električne energije ili sa napajanjem na solarne panele.

     Dodatna oprema. Digitalna centrala opremljena je ulazima za sve moguće načine komandovanja. Uređajem  je moguće komandovati tasterima, taster-ključem, čitačem kartica, čitačem otiska prsta, daljinskim upravljačem, GSM modulom, induktivnom petljom, mikrotalasnim radarom, fotoćelijama, mobilnim telefonom, internet modulom, itd.

 U stalnoj ponudi imamo 12 vrsta rampi sa dužinom ruke od 3 do 9m raznih proizvođača. Sve rampe su namenjene za intenzivnu profesionalnu upotrebu i imaju mogućnost upravljanja na više načina (daljinskim upravljačem, čitačem kartica, tasterom, induktivnom petljom, ili složenijim sistemom upravljanja parkinga, gde vam nudimo automatizovane sisteme naplate parkinga sa softverskim rešenjima.

Time se beleže ulasci i izlasci vozila sa parkinga, tako da u svakom momentu imate uvid u brojno stanje vozila na parkingu, koliko vozila je ušlo ili izašlo sa parkinga u odrđenom vremenskom periodu, kao i štampanje izvoda sa vrednošću naplate.

Rampa sa letvom koja se lomi

     U zavisnosti od posebnih zahteva terena možemo vam ponuditi I rampe sa prelamanjem letve – ako je visina prolaza manja od dužine ruke rampe.

Fiksni prihvatnik ruke rampe

     Fiksni prihvatnik se postavlja za rampe čija je ruka duža od 5 metara. Montira se na podlogu i prihvata ruk rampe. Time je ona rasterečena kada je u spuštenom položaju.

Mobilni prihvatnik ruke rampe

Mobilni prihvatnik se postavlja za rampe čija je ruka duža od 5 metara a nema mesta za fiksni prihvatnik. Montira se na samu letvu i rasterečuje je kada je u spuštenom položaju.

Zahtev za rampu

Zahtev za rampu možete popuniti ovde.

SBAR

SBAR

4m                      24V
MBAR

MBAR

od 3m                  24V
do 7m                  24V
LBAR

LBAR

od 7m                  24V
do 9m                  24V
WIDE

WIDE

od 3m                         24V
do 7m                         24V

X-BAR

3m                      24V

SIGNO

od 4m                  24V
do 6m                  24V

WIL

od 4m                  24V
do 6m                  24V

EVA

5m                       24V
7m                       24V

LADY

4m                       24V
5m                       24V

VE

5m                       24V
6,5m                    24V

Vigilant

automatski  24V

VE.SOM/VE.SOR

manuelni/automatski 24V

Giotto

3m                       24V
6m                       24V

Michelangelo

6m                       24V
8m                       24V

MOOVI

3m                     230V
5m                     230V

 

Twin

TWIN

16m                24V

Stoppy

 

      automatski 24V
error: Content is protected !!